OBIKs SKØYTELEKSIKON pr 2006-04-01
Neste 
alders Klasse Navn                 Bedrift       Født sist
oppryk 2005/06 Beste OBIK-løp       OBIK-beste   Pers. rek.   reg.
høsten sesongen 2005/06     før sesongen  (*=ikke OBIK) ses.
------ ---------- ----------------------- --------------- ------------- ----
2007 H40-49 Pål Agdestein        Agdestein... 1957-05-26  06
500     42.4  051214 VH     41.1  05     40.3  93*
1000   1.25.9  051214 VH   1.21.9  99    1.20.8  00*
1500                   -   2.06.6  00    2.03.31 99*
3000   5.03.0  051207 VH   4.31.1  99    4.19.17 99*
5000                   -   7.48.5  99    7.25.09 02*
10000                   -  15.44.6  93   15.44.6  93 
2012 H50-59 Tom Askerøi          Oscar Records 1952-10-23  06
500     56.4  060125 VH     51.6  90      51.6  90 
1000   1.57.5  051214 VH   1.47.6  89    1.47.6  89 
1500   2.56.2  060125 VH   2.44.5  90    2.43.6  93*
3000   6.04.6  060201 VH   5.42.4  89    5.37.6  93*
5000  10.50.1  060222 VH   9.52.9  02   9.52.9  02
10000  23.32.2  051221 VH  19.24.1  93   19.24.1  93 
2010 H40-49 Kjetil Narum Bakken  Alcatel STK   1960-10-12  06
500     45.6  051214 VH     44.9  00      44.3  05*
1000   1.33.7  060214 VH   1.31.6  04   1.28.19 05*
1500   2.26.6  060104 VH   2.18.5  04   2.14.40 04*
3000   4.59.8  060221 VH   4.52.8  04   4.44.53 02*
5000   8.46.2  060222 VH   8.27.1  04   8.10.54 04*
10000  17.37.1  060308 VH  17.19.2  04  16.40.28 06*
2006 H60-64 Olav Basmo           OB IT-consult 1941-10-30  06
500   1.10.0  051221 VH     46.4  81      46.3  90*
1000                   -   1.32.1  80    1.32.1  80 
1500                   -   2.24.0  79    2.24.0  79 
3000                   -   5.01.2  81    5.01.2  81 
5000                   -   8.30.2  79    8.30.2  79 
10000                   -  17.44.2  80   17.44.2  80 
2014 H50-59 Odd Oskar Bjelke       H.M.S.        1954-08-07  06
500     45.6  060201 VH     47.5  05     45.6  06
1000   1.35.9  060214 VH   1.36.9  05   1.35.9  06
1500   2.27.0  060125 VH   2.26.6  05   2.23.09 06*
3000   5.01.1  060201 VH   5.10.0  02   5.01.1  06
5000   9.04.2  060222 VH   8.51.4  05   8.35.00 06*
10000  18.39.2  060308 VH  18.28.8  03  18.04.98 06*
2008 H40-49 Terje Bjørk          Korsv Rør-serv 1958-06-16  06
500     46.0  060201 VH     45.8  05     45.8  05
1000   1.29.3  060214 VH   1.32.2  03   1.32.2  03
1500   2.17.4  060222 VH   2.19.4  04   2.13.85 05*
3000   4.39.9  060221 VH   4.39.3  05   4.39.3  05
5000   8.14.3  060222 VH   7.55.6  05   7.34.71 05*
10000  16.45.3  060308 VH  16.09.0  04  15.44.79 05*
2013 H50-59 Tom-Stener Brenden Møller Electr 1953-11-14  06
500     51.1  060214 VH            -     51.1  06
1000   1.44.0  060214 VH            -   1.44.0  06
1500                   -            -            -
3000                   -            -            -
5000                   -            -            -
10000                   -            -            -
2015 H50-59 Ivar Dahl            NIVA          1955-07-25  06
500     43.0  060221 VH     41.9  00      41.0  94*
1000   1.28.6  060214 VH   1.28.2  96    1.22.4  00*
1500   2.15.6  060308 VH   2.08.7  00    2.03.90 02*
3000   4.38.1  060221 VH   4.24.9  00    4.17.41 00*
5000   8.21.6  060222 VH   7.42.2  00    7.22.26 02*
10000                   -  15.54.9  02  15.54.9  02
2008 H16-39 Petter Enholm        Snapper       1968-05-09  06
500     44.7  060221 VH     45.6  05     44.7  06
1000   1.28.8  060214 VH   1.45.0  04   1.28.8  06
1500   2.19.2  060222 VH   2.15.5  05   2.15.40 05*
3000   4.41.8  060221 VH   4.44.4  05   4.43.5  06
5000   8.14.8  060308 VH   8.16.1  04   7.56.16 05*
10000                   -  18.53.0  04  16.50.5  06*
2011 H50-59 Terje Erfjord        Statnett      1951-06-21  06
500     46.3  060221 VH     44.3  95      43.5  87*
1000   1.31.4  060214 VH   1.29.1  94    1.27.7  89*
1500   2.19.7  060208 VH   2.15.5  01   2.10.6  89*
3000   4.43.6  060221 VH   4.40.0  02   4.31.0  94*
5000   8.24.4  060308 VH   8.04.4  95    7.48.95 02*
10000                   -  16.08.9  93   16.08.9  93 
2007 H70-74 Martin Fagna         NBBL Utb      1932-01-16  06
500     50.9  060125 VH     43.6  79      43.2  87*
1000   1.46.6  051214 VH   1.29.5  80    1.29.3  87*
1500   2.42.9  060125 VH   2.21.7  78    2.17.9  89*
3000   5.39.4  060221 VH   5.11.7  84    5.01.6  65*
5000  10.29.6  060222 VH   9.03.3  90    8.36.4  65*
10000                   -  19.40.0  85   18.05.1  65*
2010 H50-59 Hasse Farstad          Europower     1950-07-24  06
500     48.1  060221 VH     48.8  05     42.4  72*
1000                   -            -   1.28.3  72*
1500   2.27.9  060125 VH   2.30.7  05   2.12.3  72*
3000   5.07.0  060221 Vh   5.13.1  05   4.37.6  72*
5000   9.18.7  060222 VH   8.52.6  05   8.02.2  71*
10000  19.48.3  051221 VH            -  17.11.3  72*
2011 H40-49 Paul D. Fitzgerald   Oscar Records 1961-05-20  06
500     51.6  060201 VH     48.5  91      46.55 06*
1000   1.53.8  060301 VH   1.42.6  91    1.31.85 01*
1500   2.40.0  060222 VH   2.28.8  98    2.17.78 01*
3000   5.33.1  060201 VH   5.13.8  91    4.43.12 03*
5000   9.09.4  060222 VH   8.41.9  95    7.59.44 05*
10000                   -  18.05.6  95   16.42.75 06*
2011 H40-49 Helge Flesland Cluster Cons 1961-09-14  06
500     44.3  051214 VH            -     43.73 05*
1000   1.29.1  051214 VH            -   1.29.1  06
1500                   -            -   2.13.21 05*
3000                   -            -   4.42.58 05*
5000                   -            -   8.28.28 05*
10000                   -            -  19.24.4  05*
2015 H16-39 Ole Fosse Tamro Medlab 1975-05-29  06
500     43.7  060221 VH            -     41,82 95*
1000                   -            -   1.25.18 95*
1500                   -            -   2.09.52 94*
3000                   -            -   4.35.30 94*
5000                   -            -   7.52.51 94*
10000                   -            -            -
2006 H60-64 Kolbjørn Fossland    Arb.formidl.  1941-10-05  06
500     53.8  060201 VH     44.8  81      44.8  81 
1000   1.50.4  051214 VH   1.31.9  80    1.31.9  80 
1500   2.49.1  060125 VH   2.21.2  81    2.21.2  81 
3000   5.43.7  060201 VH   5.03.3  81    5.03.3  81 
5000                   -   8.44.5  80    8.41.0  93*
10000                   -  17.52.8  93   17.52.8  93 
2012 H40-49 Jon Ketil Gauslaa    Justisdept 1962-01-10  06
500     46.5  060221 VH     45.4  99      45.2  99*
1000   1.30.2  060214 VH   1.30.6  96    1.28.44 99*
1500   2.20.0  060222 VH   2.14.6  95    2.12.79 04*
3000   4.40.8  060201 VH   4.42.9  02   4.34.8  06*
5000   8.15.1  060222 VH   8.02.2  04   7.48.45 05*
10000  16.49.0  060308 VH  16.23.0  04  16.03.17 04*
2024 H16-39 Kristoffer Gundersen Gundersen 1984-04-08  06
500     54.6  060221 VH            -     56.9  06
1000   2.01.4  060215 VH            -   2.01.4  06
1500                   -            -            -
3000   6.28.8  060221 VH            -            -
5000                   -            -            -
10000                   -            -            -
2010 H40-49 Morten Gundersen Drammen Brann 1960-07-13  06
500                   -            -     43.05 06*
1000                   -            -   1.27.61 06*
1500                   -            -   2.21.38 05*
3000                   -            -   5.14.8  77*
5000                   -            -   9.09.0  06*
10000  20.39.4  051221 VH            -  20.39.4  06
2013 H50-59 Erik Gunnerød        Oslo Taxi     1953-09-14  06
500     44.5  060201 VH     43.3  96      40.6  79*
1000   1.31.7  060214 VH   1.30.6  01   1.26.4  77*
1500   2.25.4  060125 VH   2.17.2  95    2.16.63 01*
3000   5.10.2  060201 VH   4.56.5  00    4.50.14 00*
5000   9.44.3  060222 VH   8.54.6  99    8.27.8  00*
10000                   -  19.13.3  99   18.47.1  00*
2012 K Marja Haartsen       AkuMed        1972-01-08  06
500     54.0  051214 VH     53.4  03     51.0  06*
1000   1.49.4  060214 VH   1.48.2  05   1.41.5  06*
1500   2.55.4  060208 VH   2.47.3  04   2.41.10 05*
3000   6.04.2  060221 VH   6.09.7  05   5.44.21 05*
5000                   -  11.01.3  04  11.01.3  04
10000                   -  22.36.7  05  22.36.7  05
2006 H40-49 Espen Hansen         Nycomed Pharm 1956-01-03  06
500     43.1  060201 VH     41.8  91      41.2  93*
1000                   -   1.22.3  00    1.20.51 99*
1500                   -   2.07.2  00    2.02.28 99*
3000   4.44.1  060201 VH   4.22.7  95    4.11.21 99*
5000   8.35.9  060118 VH   7.38.4  00    7.18.47 02*
10000                   -  16.05.7  93   16.05.7  93 
2015 K Lene Hansen           Bull Ski 1975-12-29  06
500     49.9  060221 VH     55.9  05     49.9  06
1000                   -            -   1.37.08 06*
1500   2.31.3  060125 VH   3.05.7  05   2.27.56 06*
3000   5.07.8  060221 VH   5.40.7  05   4.55.80 06*
5000   9.10.7  060222 VH  11.27.3  05   8.31.92 06*
10000                   -            -            -
2010 H16-39 Tore Hansen          Norkart       1970-02-13  06
500                   -     48.1  02     48.1  02
1000                   -   1.46.1  01   1.45.5  05*
1500                   -   2.31.8  02   2.31.8  02
3000                   -   5.20.4  02   5.19.57 05*
5000                   -   9.17.2  02   8.57.25 05*
10000  20.51.7  051221 VH  19.41.0  05  19.01.71 05*
2008 H40-49 Morten Henriksen ASP-Norge 1958-12-03  06
500                   -            -     39.70 77*
1000   1.26.6  060308 VH            -   1.22.42 77*
1500                   -            -   2.10.3  91*
3000                   -            -   4.39.46.78*
5000                   -            -   8.15.0  77*
10000                   -            -  18.03.7  02*
2009 H60-64 Asbjørn Hildrum      OPIL          1944-05-20  06
500     45.7  060221 VH     42.6  82      42.1  94*
1000   1.35.7  060214 VH   1.28.1  01   1.26.53 95*
1500   2.28.3  060222 VH   2.14.6  00    2.09.9  94*
3000   5.00.9  060201 VH   4.39.4  00    4.35.9  94*
5000   9.02.0  060222 VH   8.24.9  90    8.01.4  94*
10000                   -  16.45.2  93   16.45.2  93 
2017 H16-39 Asier Peña Iturria   Bingo Entrepr 1977-04-15  06
500     46.2  060125 VH     47.3  05     46.2  06
1000   1.33.5  051214 VH   1.35.0  05   1.33.5  06
1500   2.22.8  060222 VH   2.24.6  05   2.23.2  06
3000   4.50.7  060221 VH   4.57.0  05   4.57.0  05
5000   8.38.1  060222 VH            -            -
10000                   -            -            -
2008 H40-49 Iver Johansen        FFI           1958-02-10  06
500     44.3  060111 VH     43.1  00      42.81 99*
1000   1.30.1  051214 VH   1.27.9  00    1.25.48 06*
1500   2.20.3  060104 VH   2.14.1  02   2.11.42 02*
3000   5.07.5  060111 VH   4.47.7  00    4.35.38 02*
5000   9.19.3  060118 VH   8.19.6  02   7.59.85 02*
10000                   -  17.19.4  93   16.43.51 06*
2012 H40-49 Edmund Langeland     Asker Sykkel 1962-11-14  06
500     43.3  060125 VH     43.8  99      40.5  82*
1000                   -            -   1.22.1  93*
1500   2.16.6  060125 VH            -   2.06.23 81*
3000   4.57.7  060111 VH            -   4.27.94 82*
5000                   -   8.03.1  94    7.45.66 81*
10000                   -            -            -
2011 H40-49 Gunnar Ligaarden     Eiendomsmegl1 1961-03-09  06
500     48.2  060221 VH     48.8  05     47.26 05*
1000   1.35.5  060214 VH   1.36.5  05   1.34.70 06*
1500   2.24.0  060208 VH   2.30.1  05   2.22.03 05*
3000   5.00.3  060221 VH   5.13.3  05   5.13.3  05
5000   8.47.7  060222 VH   8.56.4  05   8.25.37 06*
10000  17.47.6  060308 VH  18.43.2  05  17.30.97 06*
2010 H50-59 Erik Lundby          Damstahl      1950-08-25  06
500     46.7  060214 VH     40.8  89      39.96 79*
1000   1.35.0  060214 VH   1.23.8  89    1.22.2  77*
1500                   -   2.10.8  95    2.08.1  79*
3000                   -   4.51.7  87    4.41.4  93*
5000                   -   8.36.3  88    8.30.8  75*
10000                   -            -  17.53.9  82*
2011 H50-59 Arvid Moger          Park & idrett 1951-08-26  06
500     46.1  060201 VH     45.7  00      44.59 06*
1000   1.34.9  051214 VH   1.33.4  05   1.30.11 01*
1500   2.22.3  060125 VH   2.21.2  00    2.13.36 06*
3000   4.51.9  060201 VH   4.52.8  00    4.32.72 06*
5000   8.37.7  060308 VH   8.20.8  05   7.51.49 06*
10000  18.31.0  051221 VH  17.21.0  00   16.29.48 06*
2015 H40-49 Gunnar Nyhus         Telenor       1965-12-08  06
500     43.0  060221 VH     44.0  05     43.13 05*
1000   1.27.9  060214 VH   1.27.9  05   1.27.9  05
1500   2.17.0  060222 VH   2.17.1  04   2.11.46 05*
3000   4.42.9  060221 VH   4.46.0  04   4.46.0  04
5000   8.23.0  060222 VH   8.22.1  04   7.50.26 06*
10000                   -            -  16.25.25 06*
2014 H50-59 Ragnvald Næss        Næss 1954-07-05  06
500                   -     43.4  01     40.6  85*
1000                   -            -   1.21.27 85*
1500                   -   2.13.7  01   2.02.42 83*
3000                   -            -   4.18.46 02*
5000                   -            -   7.16.66 84*
10000  16.13.7  060308 VH            -  15.29.53 01*
2012 H50-59 Stein Opdahl         SSB           1952-03-01  06
500     48.9  060201 VH     46.5  01     46.5  01
1000   1.36.5  060214 VH   1.34.5  04   1.33.71 03*
1500   2.31.0  060208 VH   2.24.5  02   2.21.07 03*
3000   5.28.1  060201 VH   5.02.4  02   4.57.39 02*
5000                   -   8.47.1  00    8.36.77 03*
10000  19.51.2  051221 VH  18.12.2  04  17.36.55 03*
2008 H60-64 Harald Paulsen       PT Transport  1943-06-08  06
500                   -     48.5  90      46.4  00*
1000                   -            -   1.35.06 95*
1500                   -   2.23.7  90    2.21.8  93*
3000   5.16.4  060308 VH   4.59.2  98    4.42.31 99*
5000                   -   8.33.2  95    8.04.4  99*
10000                   -  17.14.0  95   16.23.8  98*
2008 H16-39 Ole Espen Rakkestad    Nokut Bil     1968-11-18  06
500     53.1  060221 VH            -     50.2  05*
1000                   -            -            -
1500   2.36.6  060222 VH            -   2.36.6  06
3000   5.21.0  060221 VH            -   5.21.0  06
5000   9.30.7  060222 VH            -   9.19.0  06*
10000                   -            -  19.41.9  06*
2007 H40-49 Stein Refsland        Asker&B PIL   1957-10-08  06
500     48.7  060221 VH     53.3  05     51.0  06
1000                   -            -   1.48.49 05*
1500   2.31.6  060125 VH   3.01.6  05   2.31.6  06
3000   5.12.1  060221 VH   5.45.5  05   5.45.5  05
5000   9.22.1  060222 VH            -            -
10000                   -            -            -
2007 H40-49 John K Solem DnB NOR 1957-07-11  06
500     50.1  060215 VH            -     50.1  06
1000   1.39.7  060214 VH            -   1.39.7  06
1500   2.38.2  060208 VH            -   2.38.2  06
3000   5.33.6  060308 VH            -   5.33.6  06
5000                   -            -            -
10000                   -            -            -
2015 H50-59 Arne Stenhaug        CRS           1955-06-16  06
500     42.2  060201 VH     42.1  02     41.93 05*
1000   1.26.7  051214 VH   1.25.5  03   1.23.93 05*
1500   2.13.5  060222 VH   2.13.8  02   2.09.11 02*
3000   4.37.6  060221 VH   4.39.3  02   4.33.95 04*
5000   8.12.0  060222 VH   8.15.0  04   7.47.26 05*
10000  16.53.7  060308 VH  17.03.7  01  16.24.62 05*
2006 H40-49 Per Gunnar Stensvaag SAS           1956-05-18  06
500     45.4  060111 VH     44.6  05     43.63 04*
1000                   -            -   1.29.1  04*
1500                   -   2.27.0  03   2.12.5  06*
3000   5.12.2  060111 VH   5.19.0  00    4.36.72 06*
5000                   -  10.30.2  05   8.02.88 05*
10000  19.47.7  051221 VH  17.44.8  04  16.49.57 04*
2009 H40-49 Jo Stokkebryn          Alpharma 1959-10-31  06
500     48.6  060221 VH     52.3  05     48.78 05*
1000   1.40.3  051214 VH            -      1.40.3  06
1500   2.32.4  060125 VH   2.52.1  05   2.32.4  06
3000   5.10.2  060221 VH   5.24.1  05   5.24.1  05
5000   9.03.6  060222 VH  10.30.2  05  10.30.2  05
10000                   -            -            -
2012 H16-39 Odd Strandli Bilia 1972-07-14  06
500     50.2  060221 VH            -            -
1000                   -            -            -
1500                   -            -            -
3000   5.37.5  060221 VH            -            -
5000                   -            -            -
10000                   -            -            -
2009 H65-69 Ole Støen            Norema        1939-03-24  06
500     53.1  060201 VH     47.3  83      47.3  83 
1000                   -   1.36.6  87    1.36.6  87 
1500                   -   2.28.7  86    2.25.2  93*
3000   5.44.9  060201 VH   4.59.7  84    4.58.4  94*
5000                   -   8.29.2  83    8.22.1  93*
10000                   -  17.01.0  93   17.01.0  93 
2007 H60-64 Sven-Åge Svensson    Ementor        1942-07-08  06
500     46.4  060221 VH     43.5  00      43.5  93*
1000   1.37.7  060118 VH   1.27.1  00    1.25.95 99*
1500   2.25.0  060125 VH   2.14.5  00    2.10.95 99*
3000   5.11.3  060221 VH   4.40.6  00    4.34.8  94*
5000   9.34.9  060222 VH   8.13.3  00    7.59.9  93*
10000                   -  16.43.8  93   16.43.8  93 
2010 H50-59 Torbjørn Sæther      Eidsvoll Kom. 1950-12-05  06
500     48.2  051214 VH     44.4  88      43.0  82*
1000   1.34.2  051214 VH            -   1.27.4  90*
1500                   -   2.17.2  92    2.11.7  93*
3000                   -   4.48.9  89    4.38.3  93*
5000                   -   8.19.2  89    8.04.5  94*
10000  18.35.0  051221 VH  16.31.2  93   16.31.2  93 
2011 H50-59 Peder Tyvand         UMB           1951-09-02  06
500     52.6  060221 VH     50.1  90      50.1  90 
1000   1.49.0  060214 VH   1.46.0  02   1.46.0  02
1500   2.47.7  060125 VH   2.44.6  00    2.39.92 05*
3000   5.58.1  060221 VH   5.56.2  01   5.56.2  01
5000  10.47.8  060222 VH  10.38.3  00   10.02.49 05*
10000  25.21.7  051221 VH  22.34.8  04  21.07.93 06*
2011 H50-59 Erik Vea             Sørum Komm.   1951-06-11  06
500     42.9  060214 VH     41.6  91      40.02 78*
1000   1.26.0  060214 VH   1.26.5  96    1.20.8  79*
1500   2.13.5  060222 VH   2.05.0  92    2.00.44 80*
3000   4.34.5  060221 VH   4.29.5  91    4.12.40 04*
5000   8.07.2  060222 VH            -   7.20.85 04*
10000                   -            -  15.34.5  78*
2008 H16-39 Christian Vogelsang NIVA 1968-01-10  06
500     47.2  060221 VH            -     47.2  06
1000                   -            -            -
1500                   -            -            -
3000   4.43.5  060221 VH            -   4.43.5  06
5000                   -            -            -
10000  17.17.3  060308 VH            -  17.17.3  06
2006 H50-59 Gunnar Wang          DnB NOR 1946-09-30  06
500     53.3  060214 VH     51.6  01     51.6  01
1000   1.53.0  060214 VH   1.47.1  01   1.47.1  01
1500   3.12.2  060125 VH            -   3.12.2  06
3000                   -            -            -
5000                   -            -            -
10000                   -            -            -
2011 H50-59 Øivind Øiseth(Andersen Katalogforl.  1951-04-05  06
500                   -     43.2  90      42.1  81*
1000                   -   1.25.9  90    1.23.5  89*
1500   2.22.5  060208 VH   2.10.7  90    2.06.7  89*
3000                   -   4.36.7  89    4.30.9  93*
5000   8.44.7  060118 VH   8.03.9  87    7.40.91 02*
10000                   -  15.57.9  93   15.57.9  93