Tom Askerøi:
OBIKs SKØYTELEKSIKON pr 2007-05-01
Neste  OBS! Kun deltagere 1984/1985 -  dato         
alders Klasse Navn                 Bedrift       Født sist
oppryk 2006/07 Beste OBIK-løp       OBIK-beste   Pers. rek.   reg.
høsten sesongen 2006/07 før sesongen  (*=ikke OBIK) ses.
------ ---------- ----------------------- --------------- ------------- ----
2007 H40-49 Pål Agdestein        Agdestein... 1957-05-26  07
500     43.0  070306 VH     41.1  05     40.3  93*
1000                   -   1.21.9  99    1.20.8  00*
1500                   -   2.06.6  00    2.03.31 99*
3000   4.46.1  070124 VH   4.31.1  99    4.19.17 99*
5000                   -   7.48.5  99    7.25.09 02*
10000                   -  15.44.6  93   15.44.6  93 
2012 H50-59 Tom Askerøi          Oscar Records 1952-10-23  07
500     58.3  070110 VH     51.6  90      51.6  90 
1000   2.00.7  070207 VH   1.47.6  89    1.47.6  89 
1500   2.56.9  070110 VH   2.44.5  90    2.43.6  93*
3000   6.07.1  061206 VH   5.42.4  89    5.37.6  93*
5000  10.38.6  070307 VH   9.52.9  02   9.52.9  02
10000  21.16.3  061220 VH  19.24.1  93   19.24.1  93 
2010 H40-49 Kjetil Narum Bakken  Alcatel-Lucent 1960-10-12  07
500     46.2  061213 VH     44.9  00      44.05 07*
1000   1.34.3  061213 VH   1.31.6  04   1.28.19 05*
1500   2.23.5  070110 VH   2.18.5  04   2.11.29 07*
3000   5.01.3  070124 VH   4.52.8  04   4.35.14 07*
5000   8.47.1  070307 VH   8.27.1  04   7.57.32 07*
10000  17.27.0  061220 VH  17.19.2  04  16.40.28 06*
2014 H50-59 Odd Oskar Bjelke       H.M.S.        1954-08-07  07
500     46.1  070110 VH     45.6  06     45.1  07*
1000   1.34.9  070206 VH   1.35.9  06   1.34.9  07
1500   2.23.0  070131 VH   2.26.6  05   2.21.22 07*
3000   5.09.5  070124 VH   5.01.1  06   5.01.1  06
5000   9.19.6  070117 VH   8.51.4  05   8.30.76 07*
10000                   -  18.28.8  03  17.52.33 07*
2008 H40-49 Terje Bjørk          Korsv Rør-serv 1958-06-16  07
500     46.7  061213 VH     45.8  05     45.8  05
1000   1.34.0  061213 VH   1.29.3  06   1.29.3  06
1500   2.17.4  070110 VH   2.17.4  06   2.11.61 07*
3000   4.58.4  061206 VH   4.39.3  05   4.34.35 07*
5000                   -   7.55.6  05   7.34.71 05*
10000  16.40.1  061220 VH  16.09.0  04  15.44.79 05*
2015 H50-59 Ivar Dahl            NIVA          1955-07-25  07
500     43.9  070110 VH     41.9  00      41.0  94*
1000   1.29.6  061213 VH   1.28.2  96    1.22.4  00*
1500   2.20.4  070110 VH   2.08.7  00    2.03.90 02*
3000                   -   4.24.9  00    4.17.41 00*
5000                   -   7.42.2  00    7.22.26 02*
10000                   -  15.54.9  02  15.54.9  02
2008 H16-39 Petter Enholm        Snapper       1968-05-09  07
500     44.9  070306 VH     44.7  06     44.7  06
1000                   -   1.28.8  06   1.28.8  06
1500   2.16.5  070131 VH   2.15.5  05   2.12.65 07*
3000   4.50.3  061206 VH   4.41.8  06   4.41.8  06
5000   8.01.0  070307 VH   8.14.8  05   7.56.16 05*
10000                   -  18.53.0  04  16.48.71 07*
2011 H50-59 Terje Erfjord        Statnett      1951-06-21  07
500     46.6  070306 VH     44.3  95      43.5  87*
1000   1.32.2  061213 VH   1.29.1  94    1.27.7  89*
1500   2.19.0  070214 VH   2.15.5  01   2.10.6  89*
3000   4.50.2  070306 VH   4.40.0  02   4.31.0  94*
5000   8.17.9  070307 VH   8.04.4  95    7.48.95 02*
10000                   -  16.08.9  93   16.08.9  93 
2007 H70-74 Martin Fagna         NBBL Utb      1932-01-16  07
500     51.9  061213 VH     43.6  79      43.2  87*
1000   1.46.5  061213 VH   1.29.5  80    1.29.3  87*
1500   2.44.3  070110 VH   2.21.7  78    2.17.9  89*
3000   6.07.3  061206 VH   5.11.7  84    5.01.6  65*
5000  10.46.9  070307 VH   9.03.3  90    8.36.4  65*
10000                   -  19.40.0  85   18.05.1  65*
2010 H50-59 Hasse Farstad          Europower     1950-07-24  07
500     48.2  070131 VH     48.1  06     42.4  72*
1000   1.37.3  061213 VH            -   1.28.3  72*
1500   2.24.5  070307 VH   2.27.9  06   2.12.3  72*
3000   5.02.4  070124 VH   5.07.0  06   4.37.6  72*
5000   8.45.8  070307 VH   8.52.6  05   8.02.2  71*
10000                   -  19.48.3  06  17.11.3  72*
2011 H40-49 Paul D. Fitzgerald   Oscar Records 1961-05-20  07
500     49.9  070228 VH     48.5  91      46.55 06*
1000   1.49.3  070207 VH   1.42.6  91    1.31.60 07*
1500   2.43.4  070214 VH   2.28.8  98    2.17.78 01*
3000                   -   5.13.8  91    4.43.12 03*
5000   9.39.9  070221 VH   8.41.9  95    7.59.44 05*
10000                   -  18.05.6  95   16.42.75 06*
2007 H40-49 Terje Fjæreide       JVIL          1957-10-02  07
500     46.7  061213 VH     47.1  04     45.7  02*
1000   1.32.5  070228 VH   1.35.9  05   1.31.71 99*
1500   2.25.2  070307 VH   2.27.5  04   2.17.92 01*
3000   5.17.6  070306 VH   5.12.8  04   4.50.87 01*
5000   8.58.7  070307 VH   9.00.1  04   8.13.88 01*
10000                   -            -  17.38.58 99*
2015 H16-39 Ole Fosse Tamro Medlab 1975-05-29  07
500     40.9  061213 VH     43.7  06     39.76 07*
1000   1.22.1  061213 VH            -   1.20.13 07*
1500                   -            -   2.04.23 07*
3000   4.49.5  061206 VH            -   4.32.17 07*
5000                   -            -   7.52.51 94*
10000                   -            -            -
2011 H65-69 Kolbjørn Fossland    Arb.formidl.  1941-10-05  07
500     54.5  070306 VH     44.8  81      44.8  81 
1000                   -   1.31.9  80    1.31.9  80 
1500   2.55.7  070307 VH   2.21.2  81    2.21.2  81 
3000   6.02.9  070124 VH   5.03.3  81    5.03.3  81 
5000                   -   8.44.5  80    8.41.0  93*
10000                   -  17.52.8  93   17.52.8  93 
2012 H40-49 Jon Ketil Gauslaa    Justisdept 1962-01-10  07
500     46.4  061213 VH     45.4  99      45.2  99*
1000   1.31.8  061213 VH   1.30.2  06   1.28.44 99*
1500   2.16.8  070110 VH   2.14.6  95    2.09.17 07*
3000   4.45.9  070306 VH   4.40.8  06   4.27.35 07*
5000   7.56.6  070307 VH   8.02.2  04   7.28.60 07*
10000  16.56.4  061220 VH  16.23.0  04  15.58.71 07*
2010 H40-49 Morten Gundersen Drammen Brann 1960-07-13  07
500                   -            -     43.05 06*
1000                   -            -   1.27.61 06*
1500                   -            -   2.21.38 05*
3000                   -            -   5.10.8  07*
5000                   -            -   9.06.4  07*
10000  19.27.6  061220 VH  20.39.4  06  19.27.6  07
2013 H50-59 Erik Gunnerød        Oslo Taxi     1953-09-14  07
500     45.1  070110 VH     43.3  96      40.6  79*
1000   1.32.9  070228 VH   1.30.6  01   1.26.4  77*
1500   2.23.1  070307 VH   2.17.2  95    2.16.63 01*
3000   5.16.3  070306 VH   4.56.5  00    4.50.14 00*
5000   9.08.1  070307 VH   8.54.6  99    8.27.8  00*
10000                   -  19.13.3  99   18.47.1  00*
2016 H50-59 Espen Hansen         Nycomed Pharm 1956-01-03  07
500     43.2  070110 VH     41.8  91      41.2  93*
1000   2.04.0  070103 VH   1.22.3  00    1.20.51 99*
1500   2.12.3  070110 VH   2.07.2  00    2.02.28 99*
3000                   -   4.22.7  95    4.11.21 99*
5000                   -   7.38.4  00    7.18.47 02*
10000                   -  16.05.7  93   16.05.7  93 
2015 K Lene Hansen           Bull Ski 1975-12-29  07
500     49.6  070206 VH     49.9  06     48.43 07*
1000   1.41.0  070206 VH            -   1.37.08 06*
1500                   -   2.31.3  06   2.24.20 07*
3000                   -   5.07.8  06   4.55.80 06*
5000                   -   9.10.7  06   8.31.52 07*
10000                   -            -            -
2010 H16-39 Tore Hansen          Norkart       1970-02-13  07
500     50.9  070110 VH     48.1  02     48.1  02
1000   2.14.8  070103 VH   1.46.1  01   1.41.7  07*
1500   2.37.8  070110 VH   2.31.8  02   2.31.8  02
3000                   -   5.20.4  02   5.19.57 05*
5000                   -   9.17.2  02   8.57.25 05*
10000  19.57.3  061220 VH  19.41.0  05  19.01.71 05*
2008 H40-49 Morten Henriksen Avenir 1958-12-03  07
500                   -            -     39.70 77*
1000                   -   1.26.6  06   1.19.33 07*
1500                   -            -   2.00.09 07*
3000   4.39.9  061206 VH            -   4.18.54 07*
5000                   -            -   7.26.36 07*
10000                   -            -  16.33.85 07*
2009 H60-64 Asbjørn Hildrum      OPIL          1944-05-20  07
500     45.4  070110 VH     42.6  82      42.1  94*
1000   1.35.0  070206 VH   1.28.1  01   1.26.53 95*
1500   2.23.9  070307 VH   2.14.6  00    2.09.9  94*
3000   5.09.3  070306 VH   4.39.4  00    4.35.9  94*
5000   8.38.0  070307 VH   8.24.9  90    8.01.4  94*
10000  18.08.8  061220 VH  16.45.2  93   16.45.2  93 
2012 K Marja Haartsen       AkuMed        1972-01-08  07
500     52.4  061213 VH     53.4  03     50.50 07*
1000   1.47.6  061213 VH   1.48.2  05   1.37.80 07*
1500   2.49.0  070110 VH   2.47.3  04   2.32.24 07*
3000   6.07.5  070124 VH   6.04.2  06   5.32.19 07*
5000                   -  11.01.3  04  11.01.3  04
10000  22.09.2  061220 VH  22.36.7  05  22.09.2  07
2017 H16-39 Asier Peña Iturria   Operatøren 1977-04-15  07
500                   -     46.2  06     42.64 07*
1000                   -   1.33.5  06   1.25.9  07*
1500                   -   2.22.8  06   2.04.37 07*
3000   4.46.2  061206 VH   4.50.7  06   4.12.79 07*
5000                   -   8.38.1  06   7.23.08 07*
10000                   -            -  15.33.86 07*
2008 H40-49 Iver Johansen        FFI           1958-02-10  07
500     43.8  070110 VH     43.1  00      42.81 99*
1000   1.30.6  061213 VH   1.27.9  00    1.25.48 06*
1500   2.15.7  070110 VH   2.14.1  02   2.11.42 02*
3000   5.04.1  061206 VH   4.47.7  00    4.35.38 02*
5000   8.30.1  070307 VH   8.19.6  02   7.59.85 02*
10000                   -  17.19.4  93   16.37.85 07*
2012 H40-49 Edmund Langeland     Asker Sykkel 1962-11-14  07
500     42.9  061213 VH     43.3  06     40.5  82*
1000   1.26.6  061213 VH            -   1.22.1  93*
1500   2.13.3  070110 VH   2.16.6  06   2.06.04 07*
3000   4.39.1  061206 VH   4.57.7  06   4.25.88 07*
5000                   -   8.03.1  94    7.38.58 07*
10000                   -            -            -
2016 H50-59 Olav Langeland Simrad 1956-01-03  07
500                   -            -     49.3  07*
1000                   -            -   1.39.0  07*
1500                   -            -   2.27.14 07*
3000                   -            -   4.58.14 07*
5000                   -            -   8.33.70 07*
10000  18.31.5  061220 VH            -  18.31.5  07
2011 H40-49 Gunnar Ligaarden     Eiendomsmegl1 1961-03-09  07
500     47.2  070207 VH     48.2  06     46.20 07*
1000   1.33.2  070207 VH   1.35.5  06   1.33.2  07
1500   2.22.2  070110 VH   2.24.0  06   2.14.22 07*
3000   5.00.7  061220 VH   5.00.3  06   4.42.09 07*
5000   8.49.9  070307 VH   8.47.7  06   8.20.48 07*
10000                   -  17.47.6  06  17.19.44 07*
2013 H50-59 Arne Lindstøl Panserkam. 1953-07-27  07
500   1.03.8  070103 VH            -     56.8  98*
1000   2.34.6  070103 VH            -   2.34.6  07
1500                   -            -   3.09.7  04*
3000                   -            -            -
5000                   -            -  11.40.6  98*
10000                   -            -  23.52.9  98*
2010 H50-59 Knut Lundbye Storebrand  1950-05-27  07
500   1.06.5  070228 VH            -   1.06.5  07
1000                   -            -            -
1500                   -            -            -
3000                   -            -            -
5000                   -            -            -
10000                   -            -            -
2011 H50-59 Arvid Moger          Park & idrett 1951-08-26  07
500     47.6  061213 VH     45.7  00      44.59 06*
1000   1.36.1  061213 VH   1.33.4  05   1.30.11 01*
1500                   -   2.21.2  00    2.13.36 06*
3000   5.03.7  061206 VH   4.51.9  06   4.32.72 06*
5000                   -   8.20.8  05   7.51.49 06*
10000  17.27.7  061220 VH  17.21.0  00   16.29.48 06*
2015 H40-49 Gunnar Nyhus         Telenor       1965-12-08  07
500     42.5  070110 VH     43.0  06     42.06 07*
1000   1.28.1  061213 VH   1.27.9  05   1.25.0  07*
1500   2.13.3  070110 VH   2.17.0  06   2.10.47 07*
3000   4.49.8  061206 VH   4.42.9  06   4.35.55 07*
5000                   -   8.22.1  04   7.44.13 07*
10000                   -            -  16.14.40 07*
2008 H50-59 Jan Olsen            Puls 1948-04-07  07
500     49.3  070110 VH     44.8  80      43.9  78*
1000                   -   1.30.2  84    1.30.1  93*
1500   2.28.5  070110 VH   2.18.8  90    2.15.2  93*
3000   5.16.9  061220 VH   4.50.3  90    4.41.1  93*
5000   9.17.7  070228 VH   8.25.6  91    8.09.3  78*
10000                   -  17.16.5  92   17.16.5  92 
2008 H50-59 Kai Roger Olsen      Transp-Sentr  1948-01-28  07
500                   -     41.0  89      40.1  79*
1000                   -   1.23.6  89    1.22.4  76*
1500                   -   2.08.8  92    2.06.2  93*
3000   5.01.2  061220 VH   4.32.2  92    4.21.8  93*
5000                   -   7.47.5  95    7.35.2  93*
10000                   -  16.21.7  93   16.11.58 77*
2010 H70-74 Adrianus van Oorschot BP 1935-01-15  07
500                   -            -     49.7  77*
1000                   -            -   1.41.7  77*
1500                   -            -   2.32.7  59*
3000                   -            -   5.40.4  76*
5000                   -            -   9.47.0  76*
10000  22.04.6  061220 VH            -  22.04.6  07
2012 H50-59 Stein Opdahl         SSB           1952-03-01  07
500     48.3  061213 VH     46.5  01     46.5  01
1000   1.38.0  061213 VH   1.34.5  04   1.33.71 03*
1500   2.33.7  070110 VH   2.24.5  02   2.21.07 03*
3000   5.30.5  061206 VH   5.02.4  02   4.57.39 02*
5000   9.31.1  070228 VH   8.47.1  00    8.36.77 03*
10000  18.55.9  061220 VH  18.12.2  04  17.36.55 03*
2008 H16-39 Ole Espen Rakkestad    Nokut 1968-11-18  07
500     49.1  070306 VH     53.1  06     49.1  07
1000   2.08.8  070103 VH            -   2.08.8  07
1500   2.26.3  070110 VH   2.36.6  06   2.26.3  07
3000   4.58.1  070124 VH   5.21.0  06   4.58.1  07
5000   8.19.8  070307 VH   9.30.7  06   8.19.8  07
10000  18.15.3  061220 VH            -  18.15.3  07
2015 H40-49 Kim Sekkelsten         DNT           1965-07-02  07
500   1.03.9  070306 VH            -   1.03.9  07
1000   2.16.7  070207 VH            -   2.16.7  07
1500   3.15.1  070307 VH            -   3.15.1  07
3000   7.05.2  070306 VH            -   7.05.2  07
5000  11.29.2  070307 VH            -  11.29.2  07
10000  23.58.2  070228 VH            -  23.58.2  07
2007 H40-49 John K Solem DnB NOR 1957-07-11  07
500     48.8  070110 VH     50.1  06     48.60 07*
1000   1.38.1  070206 VH   1.39.7  06   1.38.1  07
1500   2.29.6  070110 VH   2.38.2  06   2.29.6  07
3000   5.21.3  061220 VH   5.33.6  06   5.08.16 07*
5000   9.21.7  070228 VH            -   9.04.40 07*
10000                   -            -            -
2015 H50-59 Arne Stenhaug        CRS           1955-06-16  07
500     41.9  061213 VH     42.1  02     41.22 07*
1000   1.25.9  061213 VH   1.25.5  03   1.23.19 07*
1500   2.15.8  070110 VH   2.13.5  06   2.03.45 07*
3000   4.52.9  070306 VH   4.37.6  06   4.23.55 07*
5000   8.11.9  070307 VH   8.12.0  06   7.38.80 07*
10000                   -  16.53.7  06  16.16.06 07*
2016 H50-59 Per Gunnar Stensvaag SAS           1956-05-18  07
500     50.6  070103 VH     44.6  05     43.63 04*
1000   2.01.0  070103 VH            -   1.29.1  04*
1500                   -   2.27.0  03   2.12.5  06*
3000                   -   5.12.2  06   4.36.72 06*
5000                   -  10.30.2  05   7.50.53 07*
10000  18.04.7  061220 VH  17.44.8  04  16.49.57 04*
2009 H40-49 Jo Stokkebryn          Alpharma 1959-10-31  07
500     47.0  061213 VH     48.6  06     47.0  07
1000   1.35.4  061213 VH   1.40.3  06   1.35.4  07
1500                   -   2.32.4  06   2.32.4  06
3000                   -   5.24.1  05   5.10.2  06*
5000                   -  10.30.2  05   9.03.6  06*
10000                   -            -            -
2011 H60-64 Knut Strømsøe        AUS 1946-11-08  07
500     57.8  070103 VH     44.3  89      43.4  79*
1000                   -   1.30.9  90    1.28.2  79*
1500                   -   2.19.6  90    2.12.22 79*
3000                   -   4.50.9  90    4.40.5  79*
5000                   -   8.36.8  89    7.56.71 79*
10000                   -  17.47.8  83   17.47.8  83 
2009 H65-69 Ole Støen            Norema        1939-03-24  07
500     52.7  061213 VH     47.3  83      47.3  83 
1000   1.51.1  061213 VH   1.36.6  87    1.36.6  87 
1500   2.59.6  070214 VH   2.28.7  86    2.25.2  93*
3000   5.40.4  061220 VH   4.59.7  84    4.58.4  94*
5000                   -   8.29.2  83    8.22.1  93*
10000                   -  17.01.0  93   17.01.0  93 
2007 H60-64 Sven-Åge Svensson    Ementor        1942-07-08  07
500     47.9  070110 VH     43.5  00      43.5  93*
1000   1.35.1  070206 VH   1.27.1  00    1.25.95 99*
1500   2.25.5  070110 VH   2.14.5  00    2.10.95 99*
3000   5.19.1  070124 VH   4.40.6  00    4.34.8  94*
5000                   -   8.13.3  00    7.59.9  93*
10000                   -  16.43.8  93   16.43.8  93 
2011 H50-59 Peder Tyvand         UMB           1951-09-02  07
500     54.5  070124 VH     50.1  90      50.1  90 
1000   1.56.9  070206 VH   1.46.0  02   1.46.0  02
1500   2.57.2  070214 VH   2.44.6  00    2.39.92 05*
3000   6.06.6  061206 VH   5.56.2  01   5.56.2  01
5000                   -  10.38.3  00   10.02.49 05*
10000                   -  22.34.8  04  21.07.93 06*
2011 H50-59 Erik Vea             Sørum Komm.   1951-06-11  07
500     43.4  061213 VH     41.6  91      40.02 78*
1000   1.25.8  061213 VH   1.26.0  06   1.20.8  79*
1500   2.13.3  070131 VH   2.05.0  92    2.00.44 80*
3000   4.36.5  070124 VH   4.29.5  91    4.12.40 04*
5000   8.51.0  070117 VH   8.07.2  06   7.20.85 04*
10000                   -            -  15.34.5  78*
2009 H60-64 Anders Værang        Skanska 1944-07-21  07
500     47.7  070110 VH     42.0  80      41.5  77*
1000   1.35.2  070206 VH   1.25.2  80    1.23.8  77*
1500   2.26.8  070110 VH   2.13.1  81    2.07.71 76*
3000   5.21.6  070124 VH   4.49.6  80    4.33.43 76*
5000  11.10.7  070117 VH   8.24.0  80    7.47.6  76*
10000                   -  18.09.6  84   16.57.5  76*
2011 H50-59 Øivind Øiseth(Andersen Katalogforl.  1951-04-05  07
500     51.6  070103 VH     43.2  90      42.1  81*
1000   2.07.4  070103 VH   1.25.9  90    1.23.5  89*
1500                   -   2.10.7  90    2.06.7  89*
3000   4.59.5  061206 VH   4.36.7  89    4.30.9  93*
5000                   -   8.03.9  87    7.40.91 02*
10000                   -  15.57.9  93   15.57.9  93