Tom Askerøi:
OBIKs SKØYTELEKSIKON pr 2008-04-04
Neste  OBS! Kun deltagere 1984/1985 -  dato         
alders Klasse Navn                 Bedrift       Født sist
oppryk 2007/08 Beste OBIK-løp       OBIK-beste   Pers. rek.   reg.
høsten sesongen 2007/08 før sesongen  (*=ikke OBIK) ses.
------ ---------- ----------------------- --------------- ------------- ----
2012 H50-59 Tom Askerøi          Oscar Records 1952-10-23  08
500     57.9  080219 VH     51.6  90      51.6  90 
1000   2.01.9  080216 VH   1.47.6  89    1.47.6  89 
1500   3.05.0  080213 VH   2.44.5  90    2.43.6  93*
3000   6.18.1  080219 VH   5.42.4  89    5.37.6  93*
5000  10.50.8  080130 VH   9.52.9  02   9.52.9  02
10000  23.07.8  080123 VH  19.24.1  93   19.24.1  93 
2010 H40-49 Kjetil Narum Bakken  Alcatel-Lucent 1960-10-12  08
500     45.6  080205 VH     44.9  00      44.05 07*
1000   1.32.9  071212 VH   1.31.6  04   1.28.19 05*
1500   2.20.8  080213 VH   2.18.5  04   2.11.29 07*
3000   4.50.8  080219 VH   4.52.8  04   4.35.14 07*
5000   8.16.9  080130 VH   8.27.1  04   7.51.37 08*
10000  17.05.2  071219 VH  17.19.2  04  16.12.69 08*
2014 H50-59 Odd Oskar Bjelke       H.M.S.        1954-08-07  08
500     45.5  080219 VH     45.6  06     44.6  08*
1000   1.35.5  071212 VH   1.34.9  07   1.33.7  08*
1500   2.23.6  080227 VH   2.23.0  07   2.21.22 07*
3000   4.57.5  080219 VH   5.01.1  06   4.57.5  08
5000   8.47.7  080130 VH   8.51.4  05   8.30.76 07*
10000                   -  18.28.8  03  17.52.33 07*
2008 H40-49 Terje Bjørk          Korsv Rør-serv 1958-06-16  08
500     46.8  080219 VH     45.8  05     45.8  05
1000                   -   1.29.3  06   1.29.3  06
1500   2.18.6  080213 VH   2.17.4  06   2.11.61 07*
3000   4.46.7  080219 VH   4.39.3  05   4.34.35 07*
5000   8.01.2  080130 VH   7.55.6  05   7.34.71 05*
10000                   -  16.09.0  04  15.44.79 05*
2015 H50-59 Ivar Dahl            NIVA          1955-07-25  08
500     44.0  080205 VH     41.9  00      41.0  94*
1000   1.30.7  080205 VH   1.28.2  96    1.22.4  00*
1500   2.19.7  080109 VH   2.08.7  00    2.03.90 02*
3000                   -   4.24.9  00    4.17.41 00*
5000                   -   7.42.2  00    7.22.26 02*
10000                   -  15.54.9  02  15.54.9  02
2009 H40-49 Frode Eidsmo NAN 1959-01-18  08
500     44.0  080227 VH            -     40.8  85*
1000   1.27.3  080205 VH            -   1.22.70 81*
1500   2.10.0  080227 VH            -   2.02.10 87*
3000   4.31.6  080219 VH            -   4.12.7  85*
5000   7.47.9  080130 VH            -   7.15.75 87*
10000                   -            -  15.20.29 84*
2008 H16-39 Petter Enholm        Snapper       1968-05-09  08
500     45.1  080219 VH     44.7  06     43.90 08*
1000                   -   1.28.8  06   1.28.8  06
1500   2.23.3  080220 VH   2.15.5  05   2.10.09 08*
3000   4.34.2  080219 VH   4.41.8  06   4.27.1  08*
5000   7.53.6  080130 VH   8.01.0  07   7.43.21 08*
10000  17.04.5  071219 VH  18.53.0  04  16.02.91 08*
2011 H50-59 Terje Erfjord        Statnett      1951-06-21  08
500     47.6  080206 VH     44.3  95      43.5  87*
1000   1.35.9  080206 VH   1.29.1  94    1.27.7  89*
1500   2.19.5  080213 VH   2.15.5  01   2.10.6  89*
3000   5.00.0  080116 VH   4.40.0  02   4.31.0  94*
5000   8.16.9  080130 VH   8.04.4  95    7.48.95 02*
10000                   -  16.08.9  93   16.08.9  93 
2012 H75-79 Martin Fagna         NBBL Utb      1932-01-16  08
500     52.0  071212 VH     43.6  79      43.2  87*
1000   1.46.2  071212 VH   1.29.5  80    1.29.3  87*
1500   2.56.0  080220 VH   2.21.7  78    2.17.9  89*
3000   5.52.9  080219 VH   5.11.7  84    5.01.6  65*
5000  10.42.5  080130 VH   9.03.3  90    8.36.4  65*
10000                   -  19.40.0  85   18.05.1  65*
2010 H50-59 Hasse Farstad          Europower     1950-07-24  08
500     47.5  080116 VH     48.1  06     42.4  72*
1000                   -   1.37.3  07   1.28.3  72*
1500   2.26.8  080213 VH   2.24.5  07   2.12.3  72*
3000   5.16.6  080116 VH   5.02.4  07   4.37.6  72*
5000   8.59.3  080130 VH   8.45.8  07   8.02.2  71*
10000  19.52.2  071219 VH  19.48.3  06  17.11.3  72*
2011 H40-49 Paul D. Fitzgerald   Oscar Records 1961-05-20  08
500     49.3  080227 VH     48.5  91      46.55 06*
1000   1.44.9  080205 VH   1.42.6  91    1.31.60 07*
1500   2.36.4  080227 VH   2.28.8  98    2.17.78 01*
3000   5.15.4  080219 VH   5.13.8  91    4.43.12 03*
5000   9.00.4  080130 VH   8.41.9  95    7.59.44 05*
10000                   -  18.05.6  95   16.42.75 06*
2017 H50-59 Terje Fjæreide       JVIL          1957-10-02  08
500     47.9  080109 VH     46.7  07     45.7  02*
1000                   -   1.32.5  07   1.31.71 99*
1500   2.30.9  080109 VH   2.25.2  07   2.17.92 01*
3000   5.36.0  080102 VH   5.12.8  04   4.50.87 01*
5000   9.10.6  080130 VH   8.58.7  07   8.13.88 01*
10000                   -            -  17.38.58 99*
2011 H65-69 Kolbjørn Fossland    Arb.formidl.  1941-10-05  08
500     56.7  080116 VH     44.8  81      44.8  81 
1000                   -   1.31.9  80    1.31.9  80 
1500   3.31.7f 080213 VH   2.21.2  81    2.21.2  81 
3000   6.30.8  080123 VH   5.03.3  81    5.03.3  81 
5000                   -   8.44.5  80    8.41.0  93*
10000                   -  17.52.8  93   17.52.8  93 
2012 H40-49 Jon Ketil Gauslaa    Justisdept 1962-01-10  08
500     47.0  080219 VH     45.4  99      45.2  99*
1000                   -   1.30.2  06   1.28.44 99*
1500   2.19.1  080220 VH   2.14.6  95    2.09.17 07*
3000   4.43.1  080219 VH   4.40.8  06   4.27.35 07*
5000   8.22.8  080220 VH   7.56.6  07   7.28.60 07*
10000  17.19.4  080123 VH  16.23.0  04  15.58.71 07*
2013 H50-59 Erik Gunnerød        Oslo Taxi     1953-09-14  08
500     45.6  080219 VH     43.3  96      40.6  79*
1000   1.36.6  080206 VH   1.30.6  01   1.26.4  77*
1500   2.34.7  080213 VH   2.17.2  95    2.16.63 01*
3000   5.34.9  080219 VH   4.56.5  00    4.50.14 00*
5000   9.20.0  080130 VH   8.54.6  99    8.27.8  00*
10000                   -  19.13.3  99   18.47.1  00*
2016 H50-59 Espen Hansen         Nycomed Pharm 1956-01-03  08
500     43.5  080227 VH     41.8  91      41.2  93*
1000                   -   1.22.3  00    1.20.51 99*
1500   2.12.5  080227 VH   2.07.2  00    2.02.28 99*
3000   4.48.1  080116 VH   4.22.7  95    4.11.21 99*
5000   7.52.0  080130 VH   7.38.4  00    7.18.47 02*
10000  16.43.4  071219 VH  16.05.7  93   15.57.34 08*
2010 H16-39 Tore Hansen          Norkart       1970-02-13  08
500                   -     48.1  02     48.1  02
1000                   -   1.46.1  01   1.41.7  07*
1500                   -   2.31.8  02   2.31.8  02
3000                   -   5.20.4  02   5.19.57 05*
5000  10.04.0  080130 VH   9.17.2  02   8.57.25 05*
10000                   -  19.41.0  05  19.01.71 05*
2009 H60-64 Asbjørn Hildrum      OPIL          1944-05-20  08
500     45.3  080205 VH     42.6  82      42.1  94*
1000   1.33.9  080205 VH   1.28.1  01   1.26.53 95*
1500   2.21.1  080213 VH   2.14.6  00    2.09.9  94*
3000   5.18.8  071205 VH   4.39.4  00    4.35.9  94*
5000   8.34.9  080130 VH   8.24.9  90    8.01.4  94*
10000                   -  16.45.2  93   16.45.2  93 
2012 K Marja Haartsen       AkuMed        1972-01-08  08
500     52.5  071212 VH     52.4  07     49.51 08*
1000   1.49.3  071212 VH   1.47.6  07   1.37.80 07*
1500   2.46.4  080213 VH   2.47.3  04   2.32.24 07*
3000                   -   6.04.2  06   5.32.19 07*
5000                   -  11.01.3  04  11.01.3  04
10000                   -  22.09.2  07  22.09.2  07
2017 H16-39 Asier Peña Iturria Operatøren 1977-04-15  08
500     43.0  071219 VH     46.2  06     40.92 08*
1000                   -   1.33.5  06   1.19.55 08*
1500                   -   2.22.8  06   1.58.24 08*
3000                   -   4.46.2  07   4.09.10 08*
5000                   -   8.38.1  06   6.57.06 08*
10000                   -            -  14.35.06 08*
2008 H40-49 Iver Johansen        FFI           1958-02-10  08
500     44.3  071212 VH     43.1  00      42.81 99*
1000   1.28.8  071212 VH   1.27.9  00    1.25.48 06*
1500   2.20.8  071219 VH   2.14.1  02   2.11.42 02*
3000   4.55.3  080219 VH   4.47.7  00    4.35.38 02*
5000   8.54.9  080220 VH   8.19.6  02   7.59.85 02*
10000                   -  17.19.4  93   16.37.85 07*
2011 H40-49 Gunnar Ligaarden     AdvokatDirekt 1961-03-09  08
500     47.2  080219 VH     47.2  07     46.15 08*
1000   1.34.6  080206 VH   1.33.2  07   1.33.2  07
1500   2.21.8  080227 VH   2.22.2  07   2.14.22 07*
3000   4.56.4  080219 VH   5.00.3  06   4.42.09 07*
5000   8.46.5  080130 VH   8.47.7  06   8.20.48 07*
10000  18.35.2  071219 VH  17.47.6  06  17.19.44 07*
2030 H16-39 Vetle Markussen Bjerke VGS 1990-01-18  08
500     53.7  071212 VH            -     50.5  08*
1000   1.52.2  071212 VH            -   1.45.3  08*
1500                   -            -   2.50.0  08*
3000   6.05.2  080116 VH            -   6.05.2  08
5000                   -            -   9.55.9  08*
10000                   -            -  21.05.9  08*
2011 H50-59 Arvid Moger          Park & idrett 1951-08-26  08
500     47.1  080116 VH     45.7  00      44.59 06*
1000   1.37.1  080205 VH   1.33.4  05   1.30.11 01*
1500   2.23.4  080227 VH   2.21.2  00    2.13.36 06*
3000   4.57.9  080219 VH   4.51.9  06   4.32.72 06*
5000   8.24.1  080130 VH   8.20.8  05   7.51.49 06*
10000  18.37.1  071219 VH  17.21.0  00   16.29.48 06*
2015 H40-49 Gunnar Nyhus         Telenor       1965-12-08  08
500     43.6  071212 VH     42.5  07     42.06 07*
1000   1.30.1  071212 VH   1.27.9  05   1.25.0  07*
1500                   -   2.13.3  07   2.10.47 07*
3000                   -   4.42.9  06   4.35.55 07*
5000   8.28.9  080130 VH   8.22.1  04   7.44.13 07*
10000                   -            -  16.14.40 07*
2008 H50-59 Jan Olsen            Puls 1948-04-07  08
500                   -     44.8  80      43.9  78*
1000                   -   1.30.2  84    1.30.1  93*
1500                   -   2.18.8  90    2.15.2  93*
3000   5.25.0  071219 VH   4.50.3  90    4.41.1  93*
5000                   -   8.25.6  91    8.09.3  78*
10000                   -  17.16.5  92   17.16.5  92 
2012 H50-59 Stein Opdahl         SSB           1952-03-01  08
500     47.1  080219 VH     46.5  01     46.5  01
1000   1.38.7  071212 VH   1.34.5  04   1.33.71 03*
1500   2.30.2  080213 VH   2.24.5  02   2.21.07 03*
3000   5.18.9  080219 VH   5.02.4  02   4.57.39 02*
5000   9.18.5  080130 VH   8.47.1  00    8.36.77 03*
10000  19.43.1  071219 VH  18.12.2  04  17.36.55 03*
2008 H16-39 Ole Espen Rakkestad    Nokut 1968-11-18  08
500     47.9  080219 VH     49.1  07     47.9  08
1000                   -   2.08.8  07   2.08.8  07
1500   2.25.5  080220 VH   2.26.3  07   2.25.5  08
3000   4.54.5  080219 VH   4.58.1  07   4.54.5  08
5000   8.21.0  080130 VH   8.19.8  07   8.19.8  07
10000  17.33.8  071219 VH  18.15.3  07  17.33.8  08
2015 H40-49 Kim Sekkelsten         DNT           1965-07-02  08
500   1.00.7  080227 VH   1.03.9  07   1.00.7  08
1000                   -   2.16.7  07   2.16.7  07
1500   3.10.3  080220 VH   3.15.1  07   3.10.3  08
3000   6.31.5  080219 VH   7.05.2  07   6.31.5  08
5000  11.23.6  080220 VH  11.29.2  07  11.23.6  08
10000  24.28.2  071219 VH  23.58.2  07  23.58.2  07
2017 H50-59 John K Solem DnB NOR 1957-07-11  08
500     48.0  080205 VH     48.8  07     47.89 08*
1000   1.38.7  071212 VH   1.38.1  07   1.37.9  08*
1500   2.29.0  080213 VH   2.29.6  07   2.25.19 08*
3000   5.13.3  080219 VH   5.21.3  07   5.08.16 07*
5000   9.19.0  080220 VH   9.21.7  07   8.53.52 08*
10000                   -            -  18.36.54 08*
2019 H16-39 Sindre Sollien SSB 1979-04-05  08
500     49.9  080205 VH            -     49.9  08
1000   1.48.8  080206 VH            -   1.48.8  08
1500   3.11.0  080109 VH            -   3.11.0  08
3000                   -            -            -
5000                   -            -            -
10000                   -            -            -
2015 H50-59 Arne Stenhaug        CRS           1955-06-16  08
500     42.5  071219 VH     41.9  07     41.22 07*
1000   1.26.5  071212 VH   1.25.5  03   1.23.19 07*
1500   2.15.1  080109 VH   2.13.5  06   2.03.45 07*
3000   5.02.4  080102 VH   4.37.6  06   4.23.55 07*
5000   8.11.8  080130 VH   8.11.9  07   7.38.80 07*
10000                   -  16.53.7  06  16.16.06 07*
2009 H65-69 Ole Støen            Norema        1939-03-24  08
500     53.5  080219 VH     47.3  83      47.3  83 
1000   1.57.9  080205 VH   1.36.6  87    1.36.6  87 
1500   2.54.7  080227 VH   2.28.7  86    2.25.2  93*
3000   5.54.8  080219 VH   4.59.7  84    4.58.4  94*
5000  10.02.8  080220 VH   8.29.2  83    8.22.1  93*
10000                   -  17.01.0  93   17.01.0  93 
2012 H65-69 Sven-Åge Svensson    Ementor        1942-07-08  08
500     47.8  080206 VH     43.5  00      43.5  93*
1000   1.35.1  080206 VH   1.27.1  00    1.25.95 99*
1500   2.25.6  080109 VH   2.14.5  00    2.10.95 99*
3000   5.17.1  080116 VH   4.40.6  00    4.34.8  94*
5000   9.48.9  080220 VH   8.13.3  00    7.59.9  93*
10000                   -  16.43.8  93   16.43.8  93 
2011 H50-59 Peder Tyvand         UMB           1951-09-02  08
500     53.4  080116 VH     50.1  90      50.1  90 
1000   1.54.9  080205 VH   1.46.0  02   1.46.0  02
1500   2.52.3  080227 VH   2.44.6  00    2.39.92 05*
3000   6.04.0  080219 VH   5.56.2  01   5.56.2  01
5000  11.07.4  080130 VH  10.38.3  00   10.02.49 05*
10000  23.56.1  080123 VH  22.34.8  04  21.07.93 06*
2011 H50-59 Erik Vea             Sørum Komm.   1951-06-11  08
500     44.3  080109 VH     41.6  91      40.02 78*
1000                   -   1.25.8  07   1.20.8  79*
1500   2.15.9  080109 VH   2.05.0  92    2.00.44 80*
3000                   -   4.29.5  91    4.12.40 04*
5000                   -   8.07.2  06   7.20.85 04*
10000                   -            -  15.34.5  78*
2011 H60-64 Gunnar Wang          DnB NOR 1946-09-30  08
500     51.3  080227 VH     51.6  01     51.3  08
1000                   -   1.47.1  01   1.47.1  01
1500   2.59.1  080227 VH   3.12.2  06   2.59.1  08
3000                   -            -            -
5000                   -            -            -
10000                   -            -            -
2011 H50-59 Øivind Øiseth(Andersen Katalogforl.  1951-04-05  08
500     46.4  080227 VH     43.2  90      42.1  81*
1000                   -   1.25.9  90    1.23.5  89*
1500   2.24.5  080227 VH   2.10.7  90    2.06.7  89*
3000                   -   4.36.7  89    4.30.9  93*
5000   8.40.5  080130 VH   8.03.9  87    7.40.91 02*
10000                   -  15.57.9  93   15.57.9  93