Tom Askerøi:
OBIKs SKØYTELEKSIKON pr 2010-04-01
Kun deltagere 1984/1985 - dato
Alder Klasse Navn                 Bedrift       Født sist
denne 2009/10 Beste OBIK-løp       OBIK-beste   Pers. rek.   reg.
ses. sesongen 2009/10 før sesongen  (*=ikke OBIK) ses.
----- ------- ------------------------- ----------------- ------------- ----
53 H50-59 Pål Agdestein        Agdestein... 1957-05-26  10
500                   -     41.1  05     40.3  93*
1000                   -   1.21.9  99    1.20.8  00*
1500                   -   2.06.6  00    2.03.31 99*
3000   4.52.5  091202 VH   4.31.1  99    4.19.17 99*
5000                   -   7.48.5  99    7.25.09 02*
10000                   -  15.44.6  93   15.44.6  93 
57 H50-59 Tom Askerøi          Oscar Records 1952-10-23  10
500     58.9  100223 VH     51.6  90      51.6  90 
1000   2.03.3  100223 VH   1.47.6  89    1.47.6  89 
1500   3.05.9  100217 VH   2.44.5  90    2.43.6  93*
3000   6.36.2  100127 VH   5.42.4  89    5.37.6  93*
5000  11.29.1  100210 VH   9.52.9  02   9.52.9  02
10000  23.44.6  100310 VH  19.24.1  93   19.24.1  93 
49 H40-49 Kjetil Narum Bakken  Alcatel-Lucent 1960-10-12  10
500     45.3  100303 VH     44.9  00      43.80 09*
1000   1.32.4  100223 VH   1.31.2  09   1.28.19 05*
1500   2.20.7  100303 VH   2.18.5  04   2.11.29 07*
3000   4.51.2  100127 VH   4.50.8  08   4.35.14 07*
5000   8.17.8  100210 VH   8.05.9  09   7.51.37 08*
10000  17.06.6  091216 VH  17.05.2  08  16.12.69 08*
55 H50-59 Odd Oskar Bjelke       H.M.S.        1954-08-07  10
500     46.2  100303 VH     45.1  09     44.41 09*
1000   1.35.2  100224 VH   1.34.0  09   1.30.59 09*
1500   2.27.4  100303 VH   2.22.0  09   2.20.49 09*
3000   5.15.5  091216 VH   4.57.5  08   4.53.92 09*
5000                   -   8.47.7  08   8.30.76 07*
10000                   -  18.28.8  03  17.52.33 07*
52 H50-59 Terje Bjørk          Korsv Rør-serv 1958-06-16  10
500     47.4  091209 VH     45.8  05     45.8  05
1000   1.32.6  091209 VH   1.29.3  06   1.29.3  06
1500                   -   2.17.0  09   2.11.61 07*
3000   4.49.0  091202 VH   4.39.3  05   4.34.35 07*
5000                   -   7.49.0  09   7.34.71 05*
10000  16.25.9  091216 VH  16.09.0  04  15.44.79 05*
56 H50-59 Tom-Stener Brenden Eaton Electric 1953-11-14  10
500     54.2  100303 VH     51.1  06     51.1  06
1000                   -   1.44.0  06   1.44.0  06
1500   3.04.7  100303 VH            -   3.04.7  10
3000                   -            -            -
5000                   -            -            -
10000                   -            -            -
54 H50-59 Ivar Dahl            NIVA          1955-07-25  10
500     44.2  100127 VH     41.9  00      41.0  94*
1000   1.30.1  100223 VH   1.28.2  96    1.22.4  00*
1500   2.19.1  100210 VH   2.08.7  00    2.03.90 02*
3000   4.59.5  100127 VH   4.24.9  00    4.17.41 00*
5000   9.01.5  100210 VH   7.42.2  00    7.22.26 02*
10000                   -  15.54.9  02  15.54.9  02
51 H50-59 Frode Eidsmo NAN 1959-01-18  10
500     43.5  100303 VH     43.5  09     40.8  85*
1000   1.25.6  091209 VH   1.23.9  09   1.22.29 09*
1500   2.09.0  100113 VH   2.08.5  09   2.02.10 87*
3000   4.27.0  091202 VH   4.30.5  09   4.12.7  85*
5000   7.43.5  091216 VH            -   7.15.75 87*
10000                   -            -  15.20.29 84*
42 H40-49 Petter Enholm        Snapper       1968-05-09  10
500     44.8  091209 VH     44.7  06     43.90 08*
1000   1.28.7  091209 VH   1.28.8  06   1.28.7  10
1500   2.13.3  100113 VH   2.15.5  05   2.10.09 08*
3000   4.38.3  100127 VH   4.34.2  08   4.27.1  08*
5000   8.19.4  091216 VH   7.53.6  08   7.42.79 09*
10000                   -  17.04.5  08  16.02.91 08*
59 H50-59 Terje Erfjord        Statnett      1951-06-21  10
500     47.0  100127 VH     44.3  95      43.5  87*
1000   1.36.4  091209 VH   1.29.1  94    1.27.7  89*
1500   2.21.9  100210 VH   2.15.5  01   2.10.6  89*
3000   4.53.2  100127 VH   4.40.0  02   4.31.0  94*
5000   8.25.6  100210 VH   8.04.4  95    7.48.95 02*
10000                   -  16.08.9  93   16.08.9  93 
78 H75-79 Martin Fagna         NBBL Utb      1932-01-16  10
500     52.8  100303 VH     43.6  79      43.2  87*
1000   1.54.4  100224 VH   1.29.5  80    1.29.3  87*
1500   2.53.3  100303 VH   2.21.7  78    2.17.9  89*
3000   6.21.7  100127 VH   5.11.7  84    5.01.6  65*
5000  11.05.9  100210 VH   9.03.3  90    8.36.4  65*
10000                   -  19.40.0  85   18.05.1  65*
59 H50-59 Hasse Farstad          Europower     1950-07-24  10
500     47.8  091209 VH     47.5  08     42.4  72*
1000   1.36.0  100223 VH   1.37.3  07   1.28.3  72*
1500   2.28.2  100303 VH   2.24.5  07   2.12.3  72*
3000   5.08.6  091202 VH   5.02.4  07   4.37.6  72*
5000   9.01.0  100310 VH   8.45.8  07   8.02.2  71*
10000  18.19.5  091216 VH  18.59.7  09  17.11.3  72*
49 H40-49 Paul D. Fitzgerald   Oscar Records 1961-05-20  10
500     50.7  100217 VH     48.5  91      46.55 06*
1000   1.42.7  100224 VH   1.42.6  91    1.31.60 07*
1500   2.36.0  100210 VH   2.28.8  98    2.17.78 01*
3000   5.20.8  100209 VH   5.13.8  91    4.43.12 03*
5000   9.03.8  100210 VH   8.41.9  95    7.59.44 05*
10000                   -  18.05.6  95   16.42.75 06*
52 H50-59 Terje Fjæreide       JVIL          1957-10-02  10
500     48.5  100127 VH     46.7  07     45.7  02*
1000                   -   1.32.5  07   1.31.71 99*
1500                   -   2.25.2  07   2.17.92 01*
3000   5.23.4  100127 VH   5.12.8  04   4.50.87 01*
5000                   -   8.58.7  07   8.13.88 01*
10000                   -            -  17.38.58 99*
68 H65-69 Kolbjørn Fossland    Fossland 1941-10-05  10
500   1.00.6  100217 VH     44.8  81      44.8  81 
1000                   -   1.31.9  80    1.31.9  80 
1500   3.18.9  100217 VH   2.21.2  81    2.21.2  81 
3000                   -   5.03.3  81    5.03.3  81 
5000                   -   8.44.5  80    8.41.0  93*
10000                   -  17.52.8  93   17.52.8  93 
53 H50-59 Bjørn Fæster Plannja 1957-02-23  10
500                   -            -            -
1000                   -            -            -
1500   3.22.3  100310 VH            -   3.22.3  10
3000                   -            -            -
5000                   -            -            -
10000                   -            -            -
48 H40-49 Jon Ketil Gauslaa    Domstolene 1962-01-10  10
500     45.7  100127 VH     45.4  99      45.2  99*
1000   1.29.1  091209 VH   1.30.2  06   1.28.30 09*
1500   2.13.2  100217 VH   2.13.4  09   2.09.17 07*
3000   4.35.3  100127 VH   4.40.8  06   4.27.35 07*
5000   7.57.2  100210 VH   7.56.6  07   7.28.60 07*
10000  16.16.5  100310 VH  16.23.0  04  15.58.71 07*
66 H65-69 Eivind Gikling       Sweco Grøner 1944-01-16  10
500     53.9  100113 VH     46.1  00      45.81 95*
1000                   -   1.34.6  02   1.32.80 95*
1500   2.45.3  100113 VH   2.22.8  99    2.19.72 02*
3000   5.45.6  091202 VH   5.00.1  02   4.55.97 02*
5000                   -   8.49.4  99    8.24.51 02*
10000                   -  18.26.5  99   18.26.5  99 
26 H16-39 Christoffer Gundersen Gundersen 1984-04-08  10
500     54.9  100127 VH     54.6  06     54.6  06
1000                   -   2.01.4  06   2.01.4  06
1500                   -   3.10.5  09   3.10.5  09
3000   6.26.0  100127 VH   6.28.8  06   6.26.0  10
5000                   -  11.51.8  09  11.51.8  09
10000  24.56.2  091216 VH            -  24.56.2  10
56 H50-59 Erik Gunnerød        Oslo Taxi     1953-09-14  10
500     46.9  100217 VH     43.3  96      40.6  79*
1000   1.40.9  091209 VH   1.30.6  01   1.26.4  77*
1500   2.36.1  100210 VH   2.17.2  95    2.16.63 01*
3000   5.31.6  100127 VH   4.56.5  00    4.50.14 00*
5000   9.48.5  100210 VH   8.54.6  99    8.27.8  00*
10000                   -  19.13.3  99   18.47.1  00*
57 H50-59 Alf Harbitz Havforsk. 1952-07-20  10
500                   -            -            -
1000                   -            -            -
1500                   -            -            -
3000                   -            -            -
5000   9.06.2  100120 VH            -   9.06.2  10
10000                   -            -            -
51 H50-59 Morten Henriksen Avenir 1958-12-03  10
500     41.8  100303 VH     41.7  09     39.70 77*
1000                   -   1.23.4  09   1.19.33 07*
1500   2.07.2  100303 VH            -   2.00.09 07*
3000   4.38.3  100310 VH   4.29.3  09   4.18.54 07*
5000                   -            -   7.23.24 09*
10000                   -            -  15.31.59 09*
66 H65-69 Asbjørn Hildrum      OPIL          1944-05-20  10
500     45.9  091209 VH     42.6  82      42.1  94*
1000   1.36.3  091209 VH   1.28.1  01   1.26.53 95*
1500   2.26.7  100113 VH   2.14.6  00    2.09.9  94*
3000   5.09.3  091202 VH   4.39.4  00    4.35.9  94*
5000   8.50.5  100210 VH   8.24.9  90    8.01.4  94*
10000  18.09.2  091216 VH  16.45.2  93   16.45.2  93 
65 H65-69 Per Magne Huse       EDB Business P 1944-07-28  10
500     49.4  091209 VH     43.0  79      43.0  79 
1000                   -   1.29.5  83    1.29.5  83 
1500   2.37.3  100113 VH   2.19.2  79    2.17.4  94*
3000   5.36.1  091202 VH   4.58.9  78    4.50.4  94*
5000                   -   8.27.4  79    8.27.4  79 
10000                   -  17.44.0  80   17.44.0  80 
52 H50-59 Iver Johansen        FFI           1958-02-10  10
500     44.8  100224 VH     43.1  00      42.81 99*
1000   1.32.2  091209 VH   1.27.9  00    1.25.48 06*
1500   2.19.1  100210 VH   2.14.1  02   2.11.42 02*
3000   4.56.2  100127 VH   4.47.7  00    4.35.38 02*
5000   8.29.2  100210 VH   8.19.6  02   7.59.85 02*
10000                   -  17.19.4  93   16.37.85 07*
49 H40-49 Gunnar Ligaarden     AdvokatDirekt 1961-03-09  10
500     48.7  091209 VH     47.2  07     46.15 08*
1000   1.35.7  091209 VH   1.33.2  07   1.32.30 09*
1500   2.26.6  100210 VH   2.21.8  08   2.14.22 07*
3000   5.10.3  091202 VH   4.56.4  08   4.42.09 07*
5000   9.04.6  100210 VH   8.41.7  09   8.20.48 07*
10000                   -  17.47.6  06  17.19.44 07*
58 H50-59 Arvid Moger          Park & idrett 1951-08-26  10
500     48.6  100303 VH     45.7  00      44.59 06*
1000                   -   1.33.4  05   1.30.11 01*
1500   2.26.0  100210 VH   2.21.2  00    2.13.36 06*
3000   5.11.3  091202 VH   4.51.9  06   4.32.72 06*
5000   8.43.5  100210 VH   8.20.8  05   7.51.49 06*
10000  18.14.9  091216 VH  17.21.0  00   16.29.48 06*
44 H40-49 Ivar Njøs Norfo 1965-10-22  10
500     39.4  100310 VH     39.4  09     37.5  01*
1000                   -            -   1.16.23 07*
1500                   -            -   1.58.24 07*
3000                   -            -   4.20.45 07*
5000                   -            -   7.43.29 07*
10000                   -            -            -
53 H50-59 Tom Olberg SAP 19.08.1956  10
500     50.2  100223 VH            -     50.2  10
1000   1.49.7  100223 VH            -   1.49.7  10
1500   2.53.3  100217 VH            -   2.53.3  10
3000                   -            -            -
5000                   -            -            -
10000                   -            -            -
62 H60-64 Jan Olsen            Puls 1948-04-07  10
500                   -     44.8  80      43.9  78*
1000                   -   1.30.2  84    1.30.1  93*
1500                   -   2.18.8  90    2.15.2  93*
3000   5.28.6  091202 VH   4.50.3  90    4.41.1  93*
5000                   -   8.25.6  91    8.09.3  78*
10000                   -  17.16.5  92   17.16.5  92 
58 H50-59 Stein Opdahl         SSB           1952-03-01  10
500     49.5  100217 VH     46.5  01     46.5  01
1000   1.42.9  091209 VH   1.34.5  04   1.33.71 03*
1500   2.34.5  100217 VH   2.24.5  02   2.21.07 03*
3000   5.38.0  100127 VH   5.02.4  02   4.57.39 02*
5000   9.59.3  100310 VH   8.47.1  00    8.36.77 03*
10000  20.18.0  091216 VH  18.12.2  04  17.36.55 03*
45 H40-49 Stein Ragnar Pünther Orange 1965-03-06  10
500     53.6  091209 VH     50.1  09     50.1  09
1000   1.50.5  091209 VH   1.46.9  09   1.46.9  09
1500                   -   2.41.9  09   2.41.9  09
3000   6.05.1  091202 VH   5.38.8  09   5.38.8  09
5000                   -   9.53.6  09   9.53.6  09
10000                   -            -            -
41 H40-49 Ole Espen Rakkestad    Nokut 1968-11-18  10
500     49.2  100127 VH     47.9  08     47.9  08
1000                   -   2.08.8  07   2.08.8  07
1500   2.23.5  100210 VH   2.25.5  08   2.23.5  10
3000   4.58.0  100127 VH   4.54.5  08   4.54.5  08
5000   8.30.8  100210 VH   8.19.8  07   8.19.27 09*
10000  17.34.9  091216 VH  17.33.8  08  17.33.8  08
74 H70-74 Kjell H Riise Riise 1935-09-16  10
500   1.31.4  100310 VH            -   1.31.4  10
1000                   -            -            -
1500                   -            -            -
3000                   -            -            -
5000                   -            -            -
10000                   -            -            -
44 H40-49 Kim Sekkelsten         DNT           1965-07-02  10
500   1.00.9  100223 VH     59.2  09     59.2  09
1000   2.05.5  100224 VH   2.02.3  09   2.02.3  09
1500   3.05.2  100210 VH   3.05.9  09   3.05.2  10
3000   6.38.6  100209 VH   6.31.5  08   6.31.5  08
5000  11.17.5  100210 VH  11.00.9  09  11.00.9  09
10000  23.53.2  100310 VH  21.59.9  09  21.59.9  09
52 H50-59 John K Solem DnB NOR 1957-07-11  10
500     48.5  100223 VH     48.0  08     47.89 08*
1000   1.37.9  100223 VH   1.38.1  07   1.37.9  08*
1500   2.28.9  100310 VH   2.29.0  08   2.25.19 08*
3000   5.25.1  091202 VH   5.13.3  08   5.08.16 07*
5000                   -   9.19.0  08   8.53.52 08*
10000                   -            -  18.36.54 08*
55 H50-59 Arne Stenhaug        CRS           1955-06-16  10
500     42.6  100303 VH     41.9  07     41.21 09*
1000   1.27.7  100223 VH   1.25.5  03   1.22.37 09*
1500   2.23.7  100113 VH   2.13.5  06   2.03.45 07*
3000   4.50.3  100106 VH   4.37.6  06   4.23.55 07*
5000                   -   8.11.8  08   7.38.80 07*
10000                   -  16.53.7  06  16.16.06 07*
63 H60-64 Knut Strømsøe        AUS 1946-11-08  10
500                   -     44.3  89      43.4  79*
1000                   -   1.30.9  90    1.28.2  79*
1500                   -   2.19.6  90    2.12.22 79*
3000   5.28.2  091202 VH   4.50.9  90    4.40.5  79*
5000                   -   8.36.8  89    7.56.71 79*
10000                   -  17.47.8  83   17.47.8  83 
71 H70-74 Ole Støen            Norema        1939-03-24  10
500     55.2  100303 VH     47.3  83      47.3  83 
1000                   -   1.36.6  87    1.36.6  87 
1500   3.01.2  100303 VH   2.28.7  86    2.25.2  93*
3000   6.15.1  091216 VH   4.59.7  84    4.58.4  94*
5000  11.00.2  100210 VH   8.29.2  83    8.22.1  93*
10000                   -  17.01.0  93   17.01.0  93 
67 H65-69 Sven-Åge Svensson    Atea 1942-07-08  10
500     51.0  100127 VH     43.5  00      43.5  93*
1000                   -   1.27.1  00    1.25.95 99*
1500                   -   2.14.5  00    2.10.95 99*
3000                   -   4.40.6  00    4.34.8  94*
5000                   -   8.13.3  00    7.59.9  93*
10000                   -  16.43.8  93   16.43.8  93 
59 H50-59 Torbjørn Sæther      Eidsvoll Kom. 1950-12-05  10
500                   -     44.4  88      43.0  82*
1000                   -   1.34.2  06   1.27.4  90*
1500                   -   2.17.2  92    2.11.7  93*
3000   5.18.7  091202 VH   4.48.9  89    4.38.3  93*
5000                   -   8.19.2  89    8.04.5  94*
10000                   -  16.31.2  93   16.31.2  93 
58 H50-59 Peder Tyvand         UMB           1951-09-02  10
500     55.6  100223 VH     50.1  90      50.1  90 
1000   1.58.9  100223 VH   1.46.0  02   1.46.0  02
1500   3.01.6  100217 VH   2.44.6  00    2.39.92 05*
3000   6.45.0  100209 VH   5.56.2  01   5.56.2  01
5000  11.58.2  100210 VH  10.38.3  00   10.02.49 05*
10000                   -  22.34.8  04  21.07.93 06*
59 H50-59 Erik Vea             Sørum Komm.   1951-06-11  10
500     43.8  100223 VH     41.6  91      40.02 78*
1000   1.28.2  100223 VH   1.25.8  07   1.20.8  79*
1500   2.13.5  100217 VH   2.05.0  92    2.00.44 80*
3000   4.40.7  100127 VH   4.29.5  91    4.12.40 04*
5000   8.05.3  100210 VH   8.07.2  06   7.20.85 04*
10000                   -            -  15.34.5  78*