Oscar Records’ Serviceside for

Oslo BedriftsIdrettsKrets' Skøyteutvalg

Vi møtes på Valle Hovin(*) hver onsdag fra ca. 15. november til sesongslutt til dyst mot klokka.

Løpene er åpne for alle uansett nivå... (men aktive under 35 år må stille utenfor konkurranse.)

Vi sees på Valle Hovin(*) ...?

OBS! Premier, resultater og statistikk utdeles på

Årsmøte mandag 29. april 2019 kl. 18.00 på Peppes Pizza i Nydalen.

 

(*) = Noen løp går på Frogner – se terminliste

 

 

www.oscar.as/obik.htm

 

OBS

Tidligere års resultater ligger fremdeles ute – nå helt tilbake til sesongen 1983/84.

Du får dem frem slik:

Klikk på lenken for resultater. Langt borte til høyre er det lenker til fjorårets sesong (og tidligere sesonger).

Denne gir lenker til resultatene fra forrige sesong/tidligere sesonger.

Og slik kan du fortsette bakover, hitover … eller returnere ved hjelp av meny.