Oscar Records’ Serviceside for

Oslo BedriftsIdrettsKrets' Skøyteutvalg

Vi møtes på Frogner hver onsdag kl. 20 fra ca. 25. november til sesongslutt til dyst mot klokka.

Løpene er åpne for alle uansett nivå... (men aktive under 35 år må stille utenfor konkurranse.)

Vi sees på Frogner ...?

OBS! Premier, resultater og statistikk utdeles på

Årsmøte mandag 8. mai 2023 kl. 18.00 på Peppes Pizza, Nydalsveien 36

 

 

 

www.oscar.as/obik.htm

 

OBS

Tidligere års resultater ligger fremdeles ute – nå helt tilbake til sesongen 1983/84.

Du får dem frem slik:

Klikk på lenken for resultater. Langt borte til høyre er det lenker til fjorårets sesong (og tidligere sesonger).

Denne gir lenker til resultatene fra forrige sesong/tidligere sesonger.

Og slik kan du fortsette bakover, hitover … eller returnere ved hjelp av meny.