Obs! Ny adresse: www.oscar.as/tomfools.htm

Adresses:

Tomfools-klubben
c/o Oscar Records
Postbox 88 Mortensrud
NO-1215 OSLO, NORWAYHverken The Tomfools eller disse sidene er perfekte.
Og prøver heller ikke å gi inntrykk av å være det. Hyggelige meldinger og konstruktiv kritikk mottas med TAKK!

post krøllalfa oscar.as

Neither The Tomfools nor these pages are perfect.
And they don't pretend to be. Nice messages og constructive critisism are heartly welcome. THANKS!

post att oscar.as